Yatırım Fırsatları

FIRSATLAR DİYARI DİYARBAKIR

Diyarbakır medeniyetlerin doğduğu, dünyada tarımın ilk yapıldığı ve verimli tarım topraklarının varlığı nedeniyle “Bereketli Hilal” olarak anılan yerde konumlanmıştır. Ülkelerin ve şehirlerin geçmişini oluşturan ve geleceğine yön veren önemli unsurlardan bir tanesidir, coğrafi konumlar. Bu nedenle coğrafi konumun, Diyarbakır ekonomisine yön verdiği görülmektedir. İlimiz, ana yollar üzerinde kurulmuş ayrıcalıklı bir şehir ve ticaret merkezi olarak tarihi çağlar boyunca daima büyük bir önem taşımış ve gelişme göstermiştir. Yöre, Uzakdoğu’yu batıya, güneyi kuzeye bağlayan önemli bir kavşak noktasında olduğundan, tarihin her döneminde canlılık yaşamıştır.

Diyarbakır, ülkemizde ticaretin yoğun olduğu liman kentleri Mersin ve İskenderun, sanayi kentleri Gaziantep ve Kayseri’ye yakın mesafelerdedir.

Mersin ve İskenderun Limanlarına yaklaşık 513 km,

Habur Gümrük Kapısına 298 km,

Mardin Serbest Ticaret Bölgesine 96 km,

Ortadoğu Ticaret Merkezleri olan Şam’a 601 km, Beyrut’a 615 km, Bağdat’a 641 km, Tahran’a 1035 km ve Amman’a 766 km.Mesafededir.

24 ülkenin yer aldığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika (WANA Bölgesi) ile 6 ülkenin yer aldığı Orta Asya bölgesinin şu anki nüfusu 386 milyondur. Bu iki bölgedeki toplam Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) 1 Trilyon 371 Milyar dolardır. Yapılan çalışmalarda bu bölgelerin toplam nüfusunun 2020 yılında yaklaşık 3 kat artarak 1,1 milyara çıkacağı tahmin edilmektedir. 2000-2020 yılları arasında WANA bölgesinde 11,4 milyon ton süt açığı ve 1,5 milyon ton et açığı olması beklenmektedir. Bunun yanı sıra bu bölgedeki tahıl ve baklagil üretim açığının 82 milyon tona ulaşacağı öngörülmektedir (GAP BKİ; ICARDA).

Güneydoğu Anadolu Projesi, Cumhuriyet döneminin en önemli entegre bölgesel kalkınma projesidir. Proje alanı Türkiye yüzölçümünün % 9,7’sini ve ülke nüfusunun % 9,7’sini oluşturmaktadır. Proje alanı Belçika’dan 2,4 kat, Hollanda’dan 2,2 kat, İsviçre’den ise 1,8 kat daha büyüktür. Proje ile bölgedeki zengin toprak ve su kaynakları potansiyeli kullanılarak, bölgenin sosyo-ekonomik yapısının geliştirilmesi ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmayı sağlayacak ana sektör tarımdır. Sulamanın doğrudan etkileri tarımda görülecek ve dolaylı etkileri tarıma dayalı sanayiye yansıyacaktır. Bölgede gelişmesi beklenen stratejik sanayiler arasında tarıma dayalı sanayiler yer almaktadır. Tarıma dayalı sanayiler bir bölgenin gelişmesinde ve diğer bölgelerle gelişmişlik farkının giderilmesinde önemli rol oynamakta ve diğer sanayilerin gelişmesinde etkili olmaktadır. Nitekim GAP için hazırlanan Master Plan’da bölgenin tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri bakımından bir “İhracat Merkezi” haline geleceği ifade edilmektedir. GAP’ın tamamlanması ile birlikte tarım ve sanayi alanında gerçekleşecek potansiyelin bölgede toplam ekonomik hâsılayı 4,5 kat artırması, 3,5 milyon kişiye istihdam sağlaması ve toplam 8,6 milyonluk bir nüfusu geçindirmesi öngörülmektedir.

Diyarbakır gerek hayvansal ürünler üretimi, gerekse tahıl, baklagil ve yem bitkileri üretiminde söz sahibi konuma gelecektir. Üretimin artması ile birlikte Diyarbakır WANA ve Orta Asya bölgelerinin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretildiği tarıma yönelik ihracatın ana merkezlerinden biri olacaktır. Bu nedenle, özellikle 190 milyar dolarlık Ortadoğu pazarının içerdiği fırsatlar iyi değerlendirilmelidir.

Diyarbakır ilinde özel sektöre dayalı mevcut ekonomik gelişme sürmektedir. Orta vadede daha fazla sanayinin ve hizmetin bölgeye gelmesi mümkün görünmektedir. Uzun vadede geleceğe yönelik sanayinin gelişmesi, gelişmiş bölgelerle aranın fazla açılmaması kaydıyla olasıdır. Son yıllarda Ortadoğu ülkeleri ile geliştirilen ticari ilişkilerimizin bir sonucu olarak ilin Ortadoğu ülkelerine yönelik, özellikle Irak’a yönelik, ihracatı büyük bir artış göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir.

Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır