Karacadağ Kalkınma Ajansı, TCI Network Akdeniz Konferansı’nda

16 Nisan 2013 Salı
Karacadağ Kalkınma Ajansı, TCI Network Akdeniz Konferansı’nda

Dünya genelinde 100 ülkeden, kümelenme ve inovasyon alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcıların üyesi olduğu TCI Network’ün Akdeniz’de düzenlediği ilk konferans İzmir’de gerçekleştirildi. Türkiye’de ilk kez yapılan ve iki gün süren konferansta, “Akdeniz Bölgesinde Ekonomik ve Sosyal Kalkınmanın İtici Gücü Olarak Kümelenme” teması altında, çeşitli alanlarda ve sektörlerdeki başarılı kümelenme örnekleri tartışıldı, deneyimler paylaşıldı.

Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır