Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine Uğrayın!...

Yatırım fikriniz ve birikiminiz var ve yatırım yapmak istiyorsunuz. Fakat nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz? Çeşitli yatırım alanlarından birini seçmekte zorlanıyorsunuz veya birini seçtiniz ama daha iyi bir seçenek var mı diye araştırma yapıyorsunuz.

     Plan yapma, yatırım yapmanın ilk aşamalarından birisidir ve “yatırım yapmak istiyorum, nasıl başlamalıyım?” sorusuna cevap bulmanıza yardımcı olur. Yatırımınızı gerçekleştirmek için aşağıdaki 4 adımı takip edin.

Yatırım yapmaya başlarken 1. adım: Bir bütçe yapın.         

     Bütçe hazırlamak, yatırımı planlamanın ve yatırıma başlamanın anahtarıdır. Bütçeleme, gelen ve giden para miktarı üzerine çalışmanın yanı sıra öncelikleri belirlemeyi ve hedef koymayı da içerir. Yatırıma uygun ne kadar paranız olduğu belirgin olmalıdır.

Yatırım yapmaya başlarken 2. adım: Yatırım hedefleri belirleyin.

     Yatırım hedefi ideal olarak uzun vadeli olmalıdır.

Yatırım yapmaya başlarken 3. adım: Fizibilite yapın.

     Yatırımınızı yapmadan önce fizibilite çalışması yapmanız gerekir. Bu çalışma sonunda açacağınız işyerinin açmaya değip değmeyeceğini, açmak için yeterli olup olmadığınızı anlayacaksınız.

     Fizibilite çalışmasına açacağınız işyerinin nerde olacağına karar vererek başlarsınız. Çeşitli yer seçeneklerini kaynaklara (hammadde, işgücü, enerji, vs.) ve pazara yakınlığına göre değerlendirerek en uygununu seçersiniz. Seçtiğiniz işyeri konumunun işe başlayabilmek için ne kadar yatırım yapmanız gerektirdiğini hesaplarsınız. Bunun için bina ve arazi bedelleri, kira bedelleri, makine ve teçhizat bedelleri gibi masraf kalemlerini toplarsınız. İşe başlama yatırımının genellikle en büyük kısmı işyerinin bina, makine gibi yatırımlarından oluşur. Eğer birikiminiz sınırlı ise kiralama yoluyla bina ve makine kiralayabilir özellikle yüksek fiyatlı makineler için finansal kiralama seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

     Sonraki aşama nakit akışınızı hesaplamak olacaktır. İşyerinizi açtıktan sonra tahmin edebileceğiniz en uzun tarihe kadar ne kadar satış yapabileceğinizi tahmin etmeniz gerekir. Satışlarınız vadeli olacaksa bunların kasanıza veya bankanıza nakit olarak hangi tarihlerde geleceğini, alacaklarınızın tahmininizden daha geç ödenmesi veya hiç ödenmemesi ihtimalini de düşünerek ay bazında nakit kaç para elinize geçeceğini tahmin etmelisiniz.

     Daha sonra yine ay bazında nakit ne kadar masraf yapacağınızı hesaplarsınız. Hammadde, personel giderleri, kiralar, vergiler gibi çeşitli ödeme kalemlerini ödeme tarihlerine göre ay bazında tahmin edin.

     Aylık tahmini nakit girişiniz ve çıkınızı tablo halinde listeleyip hangi aylarda açık vereceğinizi hangi aylarda nakit fazlası vereceğinizi görebilirsiniz. Yeni kurulan işletmeler genellikle ilk yıl nakit açığı verir. Zaten bu açık sizin yapmanız gereken yatırım tutarınız veya ihtiyacınız olan sermaye tutarı anlamına gelecektir. Sonraki yıllar veya aylarda tahminen oluşturduğunuz bütçeniz ne kadar fazla veriyorsa ve yatırım tarihinden ne kadar zaman sonra bu fazlaya yani kara ulaşıyorsanız bu da sizin tahmini kar oranınız olacaktır. Tahmini kar oranınız, yatırımın geri dönüşüm vadesi, yatırım için gerekli sermaye tutarı gibi bilgilere sahipseniz yatırım kararınızı daha kolay verebilirsiniz.

Yatırım yapmaya başlarken 4. adım: Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine uğrayın.

“Yatırım İçin Yeni Bir Mekanizma Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi”

     Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi, yeni yatırımlar için gerekli bütün idari işlemleri mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir, yatırımcılara danışmanlık hizmeti verir, bölgenin yatırım olanaklarını tanıtır ve bilinirliğini artırmak için yurtiçi ve yurtdışında çeşitli faaliyetlerde bulunarak bölgeye yatırımcı çekmeye çalışır.

Diyarbakır Yatırım Destek Ofislerinin Görev Ve Yetkileri

  • Yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, tek elden takip ve koordine eder, yatırımları izler.
  • Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verir. 
  • Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili    merciler nezdinde girişimlerde bulunur.
  • İş ve yatırım imkânlarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapar veya yaptırır.
  • Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirler ve uygular.
  • Yatırım danışmanlığı görevi kapsamında gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen çeşitli bilgi taleplerine cevap verir.
  • Yabancı girişimciler için ilgili kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler organize eder. Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir.
Diyarbakır Yatırım Destek Ofisimizde Görevli Uzmanlar ve Sektörel Hizmet Alanları
Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Sektör İletişim Bilgileri
  Telefon Dahili E-Posta
Mehmet Adnan AKSOY Turizm, İmar ve Altyapı 0412 237 12 16-17 1111 maksoy@karacadag.org.tr
Adnan TUZCU Tarım ve Hayvancılık,Madencilik (Mermer), Sağlık 0412 237 12 16-17 1108 atuzcu@karacadag.org.tr
Selçuk MENGÜVERDİ Eğitim ve  Lojistik 0412 237 12 16-17 1110 smenguverdi@karacadag.org.tr
Hikmet DENİZ İmalat ve Sanayi, Dış Ticaret, Yenilenebilir Enerji 0412 237 12 16-17 1113 hdeniz@karacadag.org.tr

 

Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır