SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ
Proje Sahibi
Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı
Aydın ERGÜN
 
Proje Koordinatörü
Bilgin YİĞİT
 
Bilimsel Çalışma Ekibi
Doç. Dr. Behçet ORAL
Arş. Gör. Mehmet KURTULMUŞ
Arş. Gör. Rasim TÖSTEN
Arş. Gör. Zakir ELÇİCEK
 
Engelli Okuma-Yazma Eğitmeni: Bilgin YİĞİT
Grafik Tasarım: Adem Şenel
Baskı-Cilt: Kayhan Matbaa
 
 
Bu çalışma Nilüfer Pratik Özel Eğit. Hiz. tarafından yapılmıştır.
© Her türlü yayın hakkı Diyarbakır ili Sur Kaymakamlığı’na aittir. Gerçek veya
tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu rapordan kaynak
gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir.
 
Not: Bu rapor bilimsel çalışma ekibi tarafından yazılmıştır.
“Sur İlçesinde Yaşayan Engelli Bireylerin İhtiyaç Analizi Çalışması, 2013 Yılı Doğrudan
Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından
sağlanan mali destek ile yürütülmektedir. Sözleşme No: TRC2/13/DFD/0022”
“Bu kitabın içeriğinden sadece Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
sorumludur ve bu içeriğin herhangi bir şekilde Kalkınma Bakanlığı’nın veya Karacadağ
Kalkınma Ajansı’nın görüş ya da tutumunu yansıttığı mütalaa edilemez”.
Copyright © 2013 Tüm Hakları Saklıdır